Дистанційне навчання 5 клас

Покликання на урок https://meet.google.com/wzu-ydsn-qeh

04.11.2022 

Зарубіжна література

Записати коло Вена
5 клас.       Діагностувальна  робота-18.10.2022

Лексикологія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді                                         (5б)

1. Лексичне значення слова – це:

 а) те, що слово означає;

 б) належність слова до певної частини мови;

 в) те ж, що й граматичне значення.

2. Виберіть рядок, у якому всі слова  вжиті в прямому значенні:

 а) білий сніг, білий голуб, біла заздрість;

 б) тепле слово, добре серце, гострий ніж;

 в) солодка цукерка, теплий одяг, срібна сережка;

 г) срібна трава,  гострий кут,  холодний розум.

3. Укажіть речення, у якому  є  слова,  вжиті в переносному значенні:

а) Вітер з гаєм розмовляє.
б) У садку зеленіє трава.
в) Цвітуть хризантеми – квіти осінні.

г) У ставку плаває риба.

4.  Синоніми – це слова

а) що мають протилежне значення;
б) однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням;
в) різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значенням.
;

г) що вживають мешканці певного регіону.

5. Позначте пару слів, що є антонімами:

а)  велетень - гігант;                       б) мужній - сміливий;

в) силач -  велетень;                       г)  велетень - карлик.

6. Омоніми — це слова, що:

а) вживають мешканці певного регіону;

б) протилежні за значенням;

в) близькі за значенням, але різні за формою; 

г) мають однакову форму, але різне значення. 

7.Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами: 

а) Лагідний, дивний, сумирний;

б) безмежний, безкрайній, безконечний; 

в) дбайливий, старанний, жагучий; 

г) цікавий, привабливий, привітний.

8.Укажіть рядок, у якому всі словосполучення є омонімічними: 

а) вода з ключа - журавлиний ключ - ключ від дверей;

б) співає завірюха - співає дівчина- співає сопілка;

в)  вити гніздо - вити на місяць - вити вовком;

г) накреслити коло - знаходиться коло хати - велике коло.

9. Антоніми –це слова, що:

а) вживають мешканці певного регіону; 

б) протилежні за значенням;

в) близькі за значенням, але різні за формою; 

г) мають однакову форму, але різне значення.

10.Багатозначними називають слова, що:
а) позначають велику кількість одних і тих самих предметів, явищ;
б) позначають великі за розміром предмети, явища;
в) мають кілька лексичних значень;               г)  мають синоніми.

Завдання на встановлення відповідності

 

11.Установіть відповідність між словами і лексикологічною групою, до якої вони належать.                                                                                        (2б)

Слова

Лексикологічна група

1.  глибокий-мілкий                             

а) омоніми

2.  самостійний - незалежний

б)  пароніми

3.  роман, Роман          

в) синоніми

4. континент-контингент

г) багатозначні слова

 

д) антоніми                                   

12. Доберіть до слів першої колонки антоніми з другої колонки                      (2б)                                                              

1. старатися

а) іти

2. сохнути

б) применшувати

3. перебільшувати

в) мокнути

4. стояти

г) лінуватися

 

д) їхати                                

 

13. Відредагуйте речення                                                                                     (1б)

а) Подорож тривала дві неділі.

б)  Мені дуже невдобно просити тебе допомогти.

14. Складіть речення зі словами музикальний –музичний.                                (2б)

  

Зарубіжна література  14.10.2022Українська література 12.10.2022

Діагностувальна робота з теми «Міфи, легенди, перекази українців. Малі фольклорні жанри»

1.Фольклор — це:

а) сукупність народних пісень, казок і приповідок;

б) збірник народних легенд, казок і загадок;

в) колективна творчість народу;

г) принцип організації народного твору.

2.Фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події, що сприймаються як достовірні, називається
а) міфом;   б) легендою;   в) казкою.

3. Уривок із міфу наведено в рядку

А Колись-то давно, не за нашої пам’яті, жив собі убогий чоловік із жінкою.

Б Був у батька Хмеля полковник Морозенко. Вельми славний був лицар.

В Кажуть, що Силун дотепер не затих під землею, пробує вирватися.

Г І повелів їм Чорнобог іти на Землю й розтоптати хатину Сварога й Берегині.

4. Чому пес живе коло людини ?

а) Тому що одному було дуже страшно;

б) тому що йому про це сказав Лев;

в) тому що знайшов друга і товариша, який його захистив.

5.Про виникнення сузір’я розповідається в легенді

А «Про Зоряний Віз»                              В «Чому пес живе коло людини?»

Б «Неопалима купина»                           Г «Чому в морі є перли й мушлі?»

6. Бога Сонця звали

А Перун                                                 В Чорногор

Б Сварог                                                Г Дажбог

7. Яке стихійне явище описується в легенді «Зоряний віз»?

      А потоп                                                 В землетрус

      Б посуха                                                Г  ураган

8. Як перевіряли запорожці пригодність хлопця бути козаком («Прийом у запорожців»)?

      А чи вміє битися                                     В чи вміє кашу варити

      Б чи на коні їздить                                  Г чи вміє пірнати

9. Установіть відповідність між твором і уривком з нього (2 бали):

Легенда або міф

Уривок

1. «Берегиня»

а) Вона пішла на ящурів з піднятими догори руками – і грізне військо відступило

2. «Неопалима купина»

б) Він був родоначальником русинів-українців, першим їхнім князем і незмінним їхнім покровителем

3. «Як виникли Карпати»

в) Думали, думали – ніяк не розуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом

 

г) Карпо ненавидів тих, хто панові дуже низько кланявся, до землі нагинався

 

 

 

10. Напишіть, які є різновиди загадок. Наведіть приклади до кожного виду.

11.Які спільні та відмінні ознаки мають приказки та прислів’я?

12. Напишіть твір-мініатюру з теми «Прислів’я, приказки та загадки-це золоті зерна народної мудрості» (6-7 речень)

 
 


 

Немає коментарів:

Дописати коментар