Дистанційне навчання ( 8 клас)


Покликання на урок https://meet.google.com/wzu-ydsn-qeh

Контрольна робота з української мови за темою «Головні та другорядні члени


речення»

1.   .           Виділене слово є підметом у реченні.

А  Слово, чому ти не твердая криця?

Б  Скресання криги – завжди свято для дітвори.

В  Весело щебетали в гайках пташки.

Г  Собор збудували дуже давно.                                                                            


2.           Простий присудок ужито в реченні.

А  Я не перестаю боятися вітру.

Б  Ми не покинемо працювати.

В  Будуть акації привітно шуміть.

Г  Маленький хлопчик став дорослим.                                                                                


3.           Складений дієслівний присудок ужито в реченні.

А  Шуміла осінь жовтими садами.

Б  Сьогодні я такий щасливий.

В  Я хотів би літати, як птах.

Г  Я прийшов провідати друга.                                                                                 


4.                        Складений іменний присудок ужито в реченні.

А  Осінь я давно хвалити звик за її веселий звичай.

Б  Червона осінь сіла спочивать.

В  Був хліб святинею для мене.

Г  Лине наді мною небо України.

5.      Позначити рядки, у яких між підметом і присудком тире не  вживається. 
А Мова кожного народу явище давнє (Г. Нудьга). 
Б Доля української мови сумна й героїчна водночас (Г. Нудьга). 
В Національна мова це здобуток культури, духовної діяльності певного народу (Г. Нудьга). 
Г Мова основа культури нації, найбільший її скарб (Г. Нудьга). 
Д Рушники і плахти мов щемливий спогад дитинства (І. Цюпа). 

6.             Неузгоджене означення є в реченні.

А   Зіграй мені осінній плач калини.                            

 Б   Зелене листя вкриває  землю.                                                                               

В   Стоїть в задумі сива мати.                                        

Г   Блискучий сніг падає на  поле

7.. Яким членом речення є виділене слово. Стомились хлопці, присіли  спочити.           

А присудок                В означення

Б додаток                   Г обставина                                                                                                  

8. У якому рядку всі прикладки записані правильно?

А     звіробій – трава, дівчина – красуня, грузинка – дівчина.

Б    жук короїд, жаднюга вовк, трава звіробій.

В    хлопець – богатир, Дніпро ріка,     вовк – жаднюга.

9.Установіть відповідність, яким членом речення виступає виділене слово:

1.  означення                                                                                

2  компонент складеного    дієслівного присудка                                                                           

 3  обставина                                                                               

   4  додаток                                                                                                           

 

   А  Батька попросили оновити старий сценарій.          

   Б  Сашко вийшов сказати кілька слів.                                                

  В  Дід любив спати під дубом. 

   Г   Живу бажанням творити добрії діла.

   Д   Оженитися – не дощик переждати.

10. Яким членом речення є виділене слово?                   

А  День був ясний.          

Б  Хотіла б я піснею стати у сюю  хвилину ясну.                                               

 В  Старий підбадьорював своїх дітей.

 Г   Вітер весняний пісню співає.                           

 Д    Я прийшов подякувати другу.  

 

Синтаксична роль                                                    

1.     підмет                                              

2.     компонент складеного дієслівного присудка               

3.     компонент складеного іменного присудка                                4.простий присудок                                                                

11. Записати текст. Підкреслити головні члени речення (підмети і присудки). 
               Київ - одне з найкрасивіших міст Європи. Здається, найвитонченіша його краса — Софіївський собор,

 храм на честь Божої Мудрості. Наші далекі прадіди називали його «Диво велике». Якщо ми порівняємо

його з сучасними висотними будовами, собор зовсім не високий. Проте його бані, увінчані золотими

хрестами, сягають неба. Минають століття, змінюється життя, та незмінна невмируща краса

Софії Київської (М. Коцюбинський). 

12.       Поширити подане речення другорядними членами — додатком, означенням, обставиною. Записати, виділивши граматичну основу й підкресливши другорядні члени речення, зробити повний синтаксичний розбір речення.

Сонце зійшло.

 

 

14.11.2022

Тема уроку.Леся Українка."Давня казка".

1. Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=R0baZrP7U4Q

2. Знати зміст поеми "Давня казка"

3.Записати порівняльну характеристику.


Українська література , 8 клас 09.11.2022

Тема уроку.Леся Українка."Давня весна". Єднання людини з природою

1.Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=lxOjVT4sEog

2. Прочитати поезію ст.47-48.

3.Виконати завдання до поезії № 5-7 ст.49.

Українська мова , 8 клас 08.11.2022

Тема уроку. Складений іменний присудок

1. Переглянути матеріали до уроку https://www.youtube.com/watch?v=yKM0WApJ_xI

2. Опрацювати параграф 10, записати правила, виконати вправу 107.


Українська література , 8 клас 07.11.2022

Тема уроку.Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. «Хотіла б я піснею стати…

1.Скласти анкету про Лесю Українку.( ст.45-46)

2. Прочитати вірш «Хотіла б я піснею стати…", зробити ідейно-художній аналіз, вивчити його напам'ять.(ст.48)Українська мова. 8 клас  13.10.2022

Вступ. Повторення й узагальнення вивченого. Синтаксис. Пунктуація

1 варіант

1.     Укажіть словосполучення:

а) знайшли там;

б) словники й довідники;

в) через річку;

г) назустріч нам.

2.     Укажіть іменникове словосполучення:

а) квіти посадимо;

б) вишита сорочка;

в) зовсім легкий;

г) косять траву.

3.     Укажіть словосполучення, у якому головне слово стоїть перед залежним:

а) пташине гніздо;

б) дуже гарячий;

в) обладнали кабінет;

г) злегка рожевий.

4.     Позначте розповідне речення:

а) Нам так хочеться з вами зустрітись.

б) Нехай ваші діти й батьки будуть здоровими.

в) Хіба можна забути перше почуття?

г) Спробуймо розв’язати цю задачу.

5.     Укажіть односкладне речення:

а) Щось незбагненне й потаємне є в чарах природи.

б) Неси ж мене, коню, по чистому полю.

в) Не проїде тут ніхто, не пройде.

г) То була тиха ніч чарівниця.

6.     Укажіть складне речення( розділові знаки пропущено):

а) Арсенові набридало дивитися на поплавки і він часто засинав.

б) Чумаки рідко сумували ніколи не втрачали бадьорості й веселого настрою.

в) Лисиця задріботіла передніми лапами замолотила хвостом по землі й лягла.

г) Стежка крутилась по прибережних горбах одбігала вліво.

1-6 питання – по 0, 5 бала

 

7.     Позначте в дужках, простим чи складним є речення. Підкресліть граматичні основи, розставте розділові знаки. Наведіть власний приклад складного речення.

Я слухав рідну пісню рідну мову й вона лилася наче струмок.

Ви побачите сонячно розтрушений на снігу ліщиновий цвіт а під снігом почуєте зненацька якийсь схлип. (2 бали)

 

8.     Поширте подані речення другорядними членами.(2 бали)

Нація має звичаї. Проблема залишається невирішеною.

 

9.     Випишіть словосполучення, позначте за допомогою стрілок зв'язок між головним і залежним словом. Наведіть власний приклад двох словосполучень, різних за способами вираження головного слова. (2 бали)

 

Буду працювати, блукала скрізь, він прийшов, літнього дня, голосно сміявся.

10.  Напишіть твір на тему «Словосполучення – цікавий розділ синтаксису».(3 бали)

 

 

Контрольна робота з української літератури для 8 класу 

 10.10.2022


 І варіант

Початковий рівень

1. Герой якої історичної пісні очолив боротьбу з панами в Умані і здобув слави:
а) Морозенко («Ой Морозе, Морозенко»); б) Б. Хмельницький («Чи не той то хміль»);в) М. Залізняк  («Максим козак Залізняк»);г) І. Сірко («Та, ой, як крикнув же козак Сірко»).

2. В якій пісні Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям? а) «Ой не ходи, Грицю»; б) «На городі верба рясна»; в) «Засвіт встали козаченьки»; г)  «Віють вітри, віють буйні».

3. Легендарна історія життя Марусі Чурай дала поштовх до написання літературного твору якої письменниці? а) Л. Українки; б) К. Малицької; в) О. Сенатович; г) Л. Костенко.

4. Дума — це:

 

Середній рівень

5. Що сталося з Морозенком («Ой Морозе, Морозенко), коли він потрапив у полон?

6. Куди вирушив І. Сірко («Та, ой, як крикнув же та козак Сірко») зі своїм військом?

7.Про що просив синок матінку, вирушаючи у військовий похід («Засвіт встали козаченьки»)?

 

Достатній рівень

8.Виконайте одне із завдань:

Ø  Обґрунтуйте, чому героїня твору «Ой не ходи, Грицю» отруїла свого коханого.

Ø  Як ви вважаєте, чому Т. Шевченко назвав Устина Кармалюка («За Сибіром сонце сходить») славним лицарем? Наведіть переконливі аргументи.

Ø   Дослідіть, що сприяло перемозі козаків під керівництвом Максима Залізняка над ворогом («Максим козак Залізняк»). Свої спостереження вмотивуйте.

Високий рівень

9.Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

 «Моя улюблена українська історична пісня».

 «Устим Кармалюк: розбійник чи захисник народу?»

«Книга — дзеркало життя».


Урок мовленнєвого розвитку  №1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, жанри й типи мовлення; засоби міжфразового зв’язку в тексті.

Опрацювати презентацію, звернути увагу особливо на слайди 6-8,13.
Немає коментарів:

Дописати коментар