Дистанційне навчання ( 9 клас)

 

Покликання на урок https://meet.google.com/wzu-ydsn-qeh

Вступ. Повторення вивченого у 8 класі. Пряма і непряма мова

 

Варіант 1 

І. Завдання  початкового рівня з вибором однієї правильної відповіді.

1. У якому реченні допущено у записі чужого мовлення помилки?

А. Він (Сосюра) мав право уже в 1926 році сказати про себе: «Я ж — відомий вкраїнський поет!»

Б. Лиш праця, підкреслював Іван Франко, світ таким, як є, зробила.

В. «Роби добро, — мені казала мати, — і чисту совість не віддай на шмати!»

Г. Ярослав Мудрий пригорнув Анну до себе й стиха промовив: «Пам’ятай, дочко, про честь Русі й нашого рідного Києва!»

 

2. У котрому реченні між однорідними членами і узагальнюючим словом правильно поставлені розділові знаки?

А. Усе проти неї: люди, і становище жінки, і убожество (М. Коцюбинський).

Б. Вони, камінці лежали на дні тихі гладенькі, безсилі, і покірно давали одягати себе рудою вовною (М. Коцюбинський).

В. Ми садили ліс у полі і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину                (М. Стельмах).

Г. Все його цікавило а саме: дорога і ліс, і окопи під лісом (Ю. Збанацький).

3. Виберіть варіант, у якому є цитата.

А.   Спали мені на думку відомі рядки, в яких Павло Тичина закликав землю велетнів родити.

Б. Панас Мирний зазначав, що «найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова...».

В. «Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярослава.

Г. Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.

ІІ. Завдання середнього рівня з вибором двох правильних відповідей.

4. Виділіть речення з відокремленими означеннями (розділові знаки пропущено).

А.   Високо в повітрі на крилах сріблястих щогл натяглися дроти й повисли над сивим Дніпром мов струни велетенської арфи (Я. Баш).

Б. На лісовій галявині стояла крита очеретом хата (О. Донченко).

В. Це був величезний старий орел злинялий од сонця й негоди (О. Донченко).

Г. Біля хатини прихилився зроблений із хворосту й обмазаний глиною сарайчик                   (О. Донченко).

Д.   Трави густі пахучі шелестять під ногами (О. Копиленко).

Е. Зупини її мить високу для моїх молитовних долонь (В.Стус).

 

5. Укажіть речення з непрямою мовою.

А. Мама плакала й казала, що я зовсім неможливо поводжуся з нею (М. Хвильовий). 

Б. А він забув про весло, що лежало під ногами, і боявся поворухнутися, щоб не сполохнути її голосу (Г. Тютюнник).    

В. Жінка, правда, й не плакала зараз, але все-таки їй чогось було сумно, як і завше матері, що схилилась над сином, котрий став  на порі (О. Ільченко).

Г. Та є й такі дороги, що їх самі ми вибираємо собі на щастя або на лихо (В. Шевчук).

Д. Христя питає чоловіка, чи не час уже обідати (Панас Мирний).

Е. І, може, в тихій твоїй хаті я буду знову розмовляти з тобою, друже мій.

6. У яких реченнях правильно поставлені розділові знаки?

А. «Чого зажурився, мій любий козаче?» ― питає дівчина вродлива.

Б.  «Де ж він, де? гукнув Бернольдо. ― Що ж він криється між вами».

В. Мені казав розумний садівник, «Коли ти пересаджуєш ялинку, відзнач північний і південний бік».

Г.  «Ніщо так не красить людину, як натхнення» ― подумала Ярослава. 

Д. «Гей, синашу, схаменися, так сказав Бабай до Лиса».

Е. І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!»

 

ІІІ. Завдання достатнього рівня.

7. Зробіть синтаксичний розбір речення (розділові знаки пропущено).

Національна мова це здобуток культури духовної діяльності певного народу (Г.Нудьга).

8. Установіть відповідність між реченням і схемою (окремі розділові знаки пропущені).

1.

1. «П, – а, – п».  

 

А.  Мовляли пращури «Мудрість на в словах, а в   діяннях».

2. «П?» – а.

 

Б.  «Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино,  Степан каже.  Я загинув, навіки загинув».

3. А: «П».

 

В. «Де ж твоя, мій гостю, справа?»  далі вже поет озвався.

4. «П, –  а. – П».

 

Г. «Не біда,  поет відмовив,  як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш».

 

Ґ. Маковейчик дзвінко оголосив: «Піхота піднялась!»

 

ІV. Завдання високого рівня.

9. Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Найдорожчий скарб», використавши діалог і цитати.

 

17.10.2022

Урок української мови

9 клас

Скласти діалог-домовленість про озеленення шкільного приміщення 

Зразок

- Доброго дня, Марусю!
- Доброго дня, Ірино Анатоліївно!
- Марусю, у мене є до тебе пропозиція, як до старости класу. 
- Яка ж?
- Я хочу, щоб ти запропонувала однокласникам озеленити нашу класну кімнату.
- Це цікаво. А як це можна зробити?
- Можливо, у когось вдома є непотрібні квітки, які шкода викинути, а віддати немає кому.
- А можна ще поприносити відростки якихось екзотичних квітів?
-  Звичайно! Я подаю вам ідею, а ви вже можете вносити свої корективи.
- Тоді домовились. Я обов'язково розповім про вашу ідею класові і потім доповім, що ми вирішили на раді.
- Дякую, до зустрічі!

9 клас

Контрольна робота №1

Усна народна творчість. Давня література

Завдання 1-6 мають по три варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. (0,5 б.)

1.    Укажіть першу найдавнішу датовану рукописну пам’ятку церковнослов’янської мови Київської держави:

а) Ізборник Святослава;

б) Остромирове Євангеліє;

в) Ізборник.

2.    Герой якого твору «убив єгиптянина і утік до іншої країни»?

а) Молодший син ( «Притча про блудного сина»);

б) Мойсей (біблійна легенда «Про Мойсея»);

в) Аарон (біблійна легенда «Про Мойсея»).

3.    До Нового Заповіту належать усі названі твори, крім:

а) Євангелія від Матвія;

б) Апокаліпсиса; 

в) П'ятикнижжя  Мойсея.

4.    За жанровою характеристикою «Ой летіла стріла» -

а) балада; 

б) суспільно-побутова пісня; 

в) родинно-побутова пісня.

5.    Балада – один із видів народних:

а) дум; 

б) пісень; 

в) легенд.

6.    Характер події, що відтворений у баладах , переважно:

а) гумористичний; 

б) романтичний; 

в) трагічний.

Завдання 7-10 мають по шість варіантів відповідей, серед яких декілька правильних.(1б.)

7. Визначте, хто з нижчезазначених осіб здійснив переклад Біблії:

а) Леся Українка;                   

б) П. Куліш;               

в) І. Франко;

г) І. Нечуй-Левицький;             

д) І. Пулюй;                  

е) В. Винниченко.

8. Новий Заповіт складається з:


а) Євангелій;

б) легенд;

в) Діяння святих апостолів;

г) послань апостолів;

д) Псалтиря;

е) Апокаліпсис.


9. Біблія містить такі жанри:

а) казка;  

б) міф;

в) повчання;

г) повість;

д) пісня;

е) притча.

10. Які крилаті вислови із Святого Письма:

а) камінь спотикання;

б) берегти як зіницю ока;

в) іду на ви!;

г) альфа й омега;

д) нести свій хрест;

е) борітеся – поборете!

Закінчити речення у завданнях 11-15(1б.)

11. Метаморфоза – це…

12. Повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту – це…

13. Псалом – це…

14. Біблія написана … мовами:..

15. До біблійної тематики  зверталися  такі митці:…

16.Написати твір за темою «Біблія — священна книга мудрості тисячоліть».

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар