четвер, 7 квітня 2022 р.

Творчість Олени Теліги, українська література 7 клас

 

Контрольна робота за темою "Прислівник"

 Контрольна робота. Прислівник.


І варіант
Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)
1.Усі слова є прислівниками у рядку:
А. впевнено, прекрасно, котрийсь;
Б. ліньки, попередньо, використано;
В. пошепки, інколи, сам на сам;
Г. раз у раз, обидва, мирно.
2. Прислівник – це..
А. незмінна  особлива форма дієслова;
Б. самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета;
В. незмінна самостійна частина мови;
Г. службова частина мови.
3. Прислівники поділяються на такі розряди:
А. якісні, відносні, присвійні;
Б. якісно-означальні, обставинні;
В. похідні та непохідні;
Г. безособові, неозначені, означено-особові.
4. Прислівник напам’ять до розряду:
А. способу дії;
Б. місця;
В. причини;
Г. якісно-означальні.
5. Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:
А. віч-на-віч;
Б.  сам-на-сам;
В. вгорі;
Г. як-небудь.
6. Прислівник мимоволі  утворено способом:
А. префіксально-суфіксальним;
Б. основоскладання;
В. безафіксним;
Г. суфіксальним.
Середній рівень
7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням (за кожну правильну відповідь 0, 2 б.)
1. чемно                         А. причини
2. навприсядки             Б. часу
3. післязавтра               В. способу дії
4. згарячу                      Г. міри й ступеня дії
5. трохи                        Д. якісно-означальні
8. Установити відповідність між прислівником та способом його творення
(за кожну правильну відповідь 0, 25б.)

1. сильно                     А. основоскладання
2. праворуч                 Б. префіксально- суфіксальний
3. весною                    В. суфіксальний
4. зліва                        Г. перехід однієї частини мови в іншу
Достатній рівень
9.                         Скласти речення зі словами по-старому і по старому (2 бали)
10.                    Записати слова, знявши риску.  (2 бали)
В/гору, сам/на/сам, любо/дорого,  раз/у/раз, на/весні, пліч/о/пліч, само/вільно, власно/руч, де/небудь, на/перекір, (с) першу, (у) зимку, (ані) скільки, (без) вісти,
 (по) моєму, (на) зразок, (за) одно, (де) коли (без) кінця краю,
(що) (як) найбільше, (у) знаки (з) дня (на) день, (будь) коли, (над) голодь.
Високий рівень
11.                    Написати власне висловлювання на тему: «Надзвичайний світ мистецтва». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як член речення ( бали).


Контрольна робота. Прислівник.
ІІ варіант
Початковий рівень (кожна відповідь 0.5 б.)
1. Усі слова є прислівниками у рядку:
А. випадково, весною, пішки;
Б. на пам’ять, завширшки, втричі;
В. поріг, по-моєму, прекрасно;
Г. любо-дорого, навзаєм, використано.
2. Прислівник відповідає на питання:
А. який? чий?
Б. що роблячи? що зробивши?
В. як? наскільки? навіщо?
Г. скільки? котрий?
3. Які прислівники можуть утворювати ступені порівняння?:
А. якісні, відносні, присвійні;
Б. якісно-означальні;
В. обставинні часу;
Г. обставинні причини та місця.
4. Прислівник набагато до розряду:
А. способу дії;
Б. міри та ступеня дії;
В. причини;
Г. якісно-означальні.
5. Помилку в утворенні форми ступеня порівняння прислівника допущено в рядку:
А. найліпше;
Б.  більш актуально;
В. найменш вдало;
Г. менш гірше.
6. Усі прислівники пишуться з двома -нн у рядку:
А. прекрасн..о, невблаган..о, незграбн..о;
Б. грішн..о, невпин..о, живописн..о;
В. рівнин..о, туман..о, спосон..я;
Г. бажан..о, попідтин..ю, перлин..о.
Середній рівень
7. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням (за кожну правильну відповідь 0,2 б.)
1. довіку                      А. причини
2. наперекір                Б. часу
3. спересердя              В. способу дії
4. вдвічі                       Г. міри й ступеня дії
5. по-українськи        Д. мети
8. Установити відповідність між прислівником та формою ступеня порівняння прислівника (за кожну правильну відповідь 0,25б.)
1. холодніше                 А. проста форма найвищого ступеня порівняння
2. найбільш чисто       Б. складена форма найвищого ступеня порівняння
3. найгірше                   В. проста форма вищого ступеня порівняння
4. більш вдало              Г. складена форма вищого ступеня порівняння
Достатній рівень
9. Утворити усі можливі форми ступенів порівняння прислівників легко, мало. (2 бали)
10. Записати слова, знявши риску.  (2б.)
Зо/зла, де/небудь, в/двічі, що/най/сильніше, без/кінця, дарма/що,час/від/часу, поза/торік, яко/мога, по/перше, всього (на) всього, як (не) як, де (не) де, віч (на) віч, сама (самотою), пліч (о) пліч, (по) своєму, рік (у) рік,  раз (у) раз, хоч (не) хоч, (будь) де, день (у) день, багато (багато), з діда (прадіда).
Високий рівень
11.                       Написати власне висловлювання на  тему: «Важливо залишатися Людиною». Увести в нього прислівники, підкреслити їх як члени речення (3 бали).

7 клас, українська мова "Правопис прислівникків.Тренувальні вправи"