вівторок, 17 травня 2022 р.

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр із зарубіжної літератури для учнів 9 класу

 

Початковий і середній рівні (кожна правильна відповідь –1 бал, усього – 6 балів)

1.    Особливістю якого літературного напряму є увага до проблем взаємодії людини  і середовища та перенесення центру уваги на соціальну сферу.

а) романтизм;         б) реалізм;           в) класицизм;          г) бароко

2.    Сюжетно-композиційною особливістю твору «Гобсек» 

О. де Бальзака є:

а) «розповідь у розповіді»;      б) численні екскурси в минуле;

в) листи героїв;                         г) «дзеркальна композиція».

3.    У повісті «Шинель» Гоголь розкриває тему:

а) «зайвої людини»;        б) «маленької людини»;     в) «великої людини».

4.    Засновником «нової» драми вважають:

а) М. Метерлінка;        б) Б. Шоу;       в) Г. Ібсена;    г) А. Чехова.

5.    П’єсу «Пігмаліон» Б. Шоу побудував на основі:

а) англійської легенди;     б) народної казки;     в) народної пісні;

г) давньогрецького міфу.

6.    Роман Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» розкриває тему:

а) знецінення культури;    б) багатства і бідності;   в) вибору професії;

Достатній рівень (кожна правильна відповідь – 1.5 б., усього –3 бали)

 

1.    Назвіть особливості «нової» драми.

2.    Сформулюйте ідею твору Г.Ібсена «Ляльковий дім».

 

Високий рівень ( 3 бали)

Виконайте одне із завдань (на вибір)

1.    Придумайте продовження п’єси Г. Ібсена «Ляльковий дім».

2.    Схарактеризуйте образ Хлєстакова за п’єсою М. Гоголя  «Ревізор».

3.    Напишіть есе за поданою цитатою:

«А хіба можуть у чомусь відмовити тому, в кого в руках мішок золота» (за твором О. де Бальзака «Гобсек»).